Wymagania Techniczne Lawety

Tel. 512 501 301

Wyposażenie lawety

wciągarna zainstalowana na lawecie

Samochód świadczący usługi pomocy drogowej musi posiadać kabinę kierowcy lub nadwozie również w barwie żółtej. Ustawodawca określił także warunki techniczne jakie musi spełniać nadwozie przeznaczone do przewożenia uszkodzonych pojazdów.

zabezpieczenie na lawecie

Na jego wyposażeniu powinien się znaleźć hol giętki służący do holowania motocykla oraz hol sztywny do holowania pojazdu, ostrzegawczy sygnał świetlny w kolorze żółtym, który można umieścić na pojeździe holowanym oraz zestaw świateł tylnych, które w momencie przysłonięcia świateł pojazdu holującego, zostaną umieszczone na pojeździe ciągniętym przez lawetę.

Oznakowanie świetlne holowanych pojazdów

holowany samochód na lawecie
Jeśli na lawecie znajdują się części urządzeń, wystające poza obrys podwozia, powinny być one oznakowane na przemian pasami w barwach białych i czerwonych. Owe urządzenia muszą być także wyposażone w światła, o barwie białej widoczne z przodu pojazdu oraz barwie czerwonej widoczne z tyłu lawety. Światła te powinny współgrać z pozostałymi światłami znajdującymi się w pojeździe oraz być ustawione w taki sposób, by nie oślepiać innych uczestników drogi. Lawety powinny być wyprodukowane zgodnie z normami Unii Europejskiej, być w pełni sprawne techniczne i posiadać ważny przegląd techniczny pojazdu, tak jak wszystkie samochody uczestniczące w ruchu drogowym.

 

Przepisy prawne dotyczące lawety...

By laweta mogła zostać uznana za pomoc drogową, powinna spełniać szereg warunków ustanowionych przez Ministerstwo Infrastruktury. Przepisy dotyczące tej kwestii zostały zebrane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wykorzystania. Rozdział 9 owego rozporządzenia, wskazuje na dodatkowe warunki, jakie musi spełniać pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze. Przede wszystkim pojazd pomocy drogowej powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy o barwie żółtej, który będzie widoczny ze wszystkich stron lawety z odległości co najmniej 150m.